Toon je TalentToon je Talent!

“Als je talent niet wakker kust, dan blijft het slapen”. Dat is het motto van 'Toon je Talent', de invulling van 'Cultuureducatie met Kwaliteit' in de regio Maastricht en het Heuvelland.

'Toon je Talent' is een uniek project waarin basisschoolleerlingen kennis maken met kunst en cultuur. Waarin ze worden gestimuleerd om hun eigen talent te ontdekken en verder te ontwikkelen. Binnen en buiten school. Want zij zijn het culturele kapitaal van de toekomst. En daar moet je in investeren.

Intekenen voor Toon je Talent ▼

Even voorstellen...

Kaleidoscoop is de afdeling cultuureducatie van Kumulus in Maastricht. Het stimuleren van actieve kunstbeoefening en het ontwikkelen van creatief talent staat bij Kaleidoscoop voorop. Cultuureducatie is volop in beweging. Het brengt kinderen, jongeren én hun ouders in aanraking met kunst en cultuur. Ook zij die van huis uit zo'n stap niet zo snel zetten. ‘Toon je Talent’ heeft alle elementen om dit mogelijk te maken.

Waarom je talent tonen?

Onze wereld verandert. We staan steeds vaker tegenover elkaar, in plaats van naast elkaar. Wij geloven in de kracht van kunst en cultuur op de ontwikkelingen van het individu. Alle kunstvormen zijn ‘talen’ die grenzen overschrijdt en verbindingen legt. Door elkaars ‘taal’ te begrijpen ontstaat solidariteit. Daarom moeten verbeelding en creativiteit fundamentele vaardigheden worden. En waar beter te beginnen dan bij de volwassenen van de toekomst: kinderen.

Wat is Toon je Talent?

Door doelgericht bezig te zijn met muziek, dans, toneel, beeldende vorming, media en erfgoed gaan we bij kinderen in op hun talent. In de onderbouw proeven ze aan deze verschillende kunstvormen en ontdekken zo hun sterke en zwakke kanten. De kern van het project ligt in de middenbouw: de Cultuurboost. We dompelen kinderen onder in cultuur. Ze onderzoeken wat bij hun past, waar ze goed in zijn en waar ze gelukkig van worden. Ouders worden hier zoveel mogelijk bij betrokken. In de groepen 5 tot en met 8 worden de kinderen gestimuleerd om hun talent verder te ontwikkelen en in te zetten. De cultuurcoach zorgt voor de verbinding tussen de professionals uit het onderwijs, het culturele veld, het kind en de ouders. Deze coach stimuleert het kind om zich verder te ontwikkelen binnen en buiten school.

Samenwerking

Bij Toon je Talent komen kinderen in contact met professionele theatermakers, musici, dansers en beeldend kunstenaars uit Maastricht en het Heuvelland. Ze maken rechtstreeks kennis met het enthousiasme en de betrokkenheid van deze kunstdocenten. Door leerkrachten en kunstdocenten samen te laten werken en te scholen, waarborgen we de continuïteit en verbeteren we de kwaliteit van cultuureducatie. Op die manier wordt cultuureducatie verankerd in het curriculum en zorgen we voor verduurzaming van het project 'Toon je Talent’. In alle leerjaren worden verbindingen gemaakt met de culturele omgeving. Door samen te werken met culturele instellingen, leren cultuur en onderwijs van elkaar. Deze samenwerking leidt tot een betere afstemming in de doorgaande lijn van talentontwikkeling. Een doorverwijzing vanuit school naar buitenschoolse aanbieders van kunst en cultuur is van groot belang.

Intekenen voor Toon je Talent ▼