Logo Toon je TalentToon je Talent

“Als je talent niet wakker kust, dan blijft het slapen”. Dat is het motto van 'Toon je Talent', de invulling van 'Cultuureducatie met Kwaliteit' in de regio Maastricht en het Heuvelland.

Toon je Talent biedt kinderen de kans om hun verborgen talent te ontdekken en verder te ontwikkelen. Kinderen maken op een positieve manier kennis met muziek, dans, toneel, mediakunst, erfgoed en beeldende vorming.

Doorgaande lijn

Toon je Talent bestaat uit een programma voor de onder-, midden- en bovenbouw waarin leerlingen lessen krijgen van kunstdocenten (in samenwerking met de groepsleerkracht) in een doorgaande lijn: kennismaken (onderbouw), ontdekken (middenbouw) en ontwikkelen (bovenbouw). Doel van die activiteitenexplosie is kinderen laten ontdekken: waar ben je goed in, wat vind je leuk, wat is ‘jouw ding’, waar ligt jouw talent.


Bekijk hier het Toon je Talent aanbod

Toon je Talent wordt mogelijk gemaakt door:

 Fonds voor cultuurparticipatie  Kaleidoscoop

 

Even voorstellen...

Kaleidoscoop is de afdeling cultuureducatie van de Gemeente Maastricht en onderdeel van Kumulus, Centre Céramique en het Natuurhistorisch Museum Maastricht.

Team Kaleidosoop is penvoerder voor de subsidieregeling 'Cultuureducatie met Kwaliteit' en uitvoerder van het CmK programma 'Toon je Talent'.

Het stimuleren van actieve kunstbeoefening en het ontwikkelen van creatief talent staat bij Kaleidoscoop voorop. Cultuureducatie is volop in beweging. Het brengt kinderen, jongeren én hun ouders in aanraking met kunst en cultuur. Ook zij die van huis uit zo'n stap niet zo snel zetten. ‘Toon je Talent’ heeft alle elementen om dit mogelijk te maken.

Waarom Toon je Talent?

Onze wereld verandert. We staan steeds vaker tegenover elkaar, in plaats van naast elkaar. Wij geloven in de kracht van kunst en cultuur op de ontwikkelingen van het individu. Alle kunstvormen zijn ‘talen’ die grenzen overschrijdt en verbindingen legt. Door elkaars ‘taal’ te begrijpen ontstaat solidariteit. Daarom moeten verbeelding en creativiteit fundamentele vaardigheden worden. En waar beter te beginnen dan bij de volwassenen van de toekomst: kinderen.

De opbouw

DE ONDERBOUW, FASE 1 (KENNISMAKEN)
In het onderbouw programma wordt de basis gelegd van Toon je Talent. Er wordt een verbinding gemaakt tussen de letters, de noten, de stappen en de plaatjes (taal, muziek, beweging en beeld). Geïnspireerd door thema’s als de seizoenen, de natuur, geschiedenis en de onderwerpen uit bijvoorbeeld de lesmethode Speelplezier, gaan kinderen zingen, dansen, tekenen, vertellen, kijken, luisteren en maken. Zo ontdekken ze spelenderwijs waar ze goed of minder goed in zijn. Vervolgens werkt de gevarieerde aanpak positief op de nog te stimuleren kanten. Associëren en improviseren werkt verhelderend en maakt creatief, nieuwsgierig, communicatief en actief. Naast de kunstlessen in klas, brengen de kinderen het ene jaar een bezoek aan een museum en het andere jaar aan een voorstelling.

DE MIDDENBOUW, FASE 2 - DE CULTUURBOOST- (ONTDEKKEN)
Tijdens de Cultuurboost worden de kinderen van groep 5 (vaak in combinatie met groep 4) ondergedompeld in cultuur. Ze gaan intensief aan de slag met vier kunstdisciplines: dans, toneel, muziek en beeldende kunst. Ook brengen ze een bezoek aan een culturele instelling. Doel van die activiteitenexplosie is kinderen laten ontdekken: waar ben je goed in, wat vind je leuk, wat is ‘jouw ding’, waar ligt jouw talent. Bij de open lessen worden de ouders betrokken, zodat zij met eigen ogen kunnen zien wat de Cultuurboost met hun kind doet en wat het voor hun kind betekent. Het kind ontdekt welke discipline het beste bij hem/haar past en waarin het zich verder wil verdiepen, ook na schooltijd. De Cultuurcoach helpt daarbij.

DE MIDDEN- EN BOVENBOUW, FASE 3 (ONTWIKKELEN)
Ook in de groepen 3 t/m 8 krijgen leerlingen de kans om hun talent te ontdekken en verder te ontwikkelen. Ieder leerjaar krijgt een lessenserie van een aantal weken van een professionele kunstdocent, die samenwerkt met de eigen leerkracht. Scholen kiezen hierbij of de inhoud van de kunstlessen aansluiten bij de thema’s van het curriculum (Talentdocent, zelfde discipline voor alle groepen) of bij het bezoek aan de culturele instelling (pakketten, discipline keuze per pakket).

Bekijk hier het Toon je Talent aanbod

Bezoek culturele instelling

Bij Toon je Talent komen kinderen in contact met professionele theatermakers, musici, dansers en beeldend kunstenaars uit Maastricht en het Heuvelland. Ze maken rechtstreeks kennis met het enthousiasme en de betrokkenheid van deze kunstdocenten.

In alle leerjaren worden verbindingen gemaakt met de culturele omgeving. Alle leerjaren bezoeken één culturele instelling per jaar. Behalve dat leerlingen plezier ervaren en wellicht geraakt worden door een voorstelling of museumbezoek, vergroten ze ook hun inlevingsvermogen en prikkelt het de verbeeldingskracht. Ze leren kritisch kijken, zich openstellen voor nieuwe indrukken en kunnen dat vertalen naar hun eigen mogelijkheden en talenten.

Toon je Talent bezoek culturele instelling

Door samen te werken met culturele instellingen, leren cultuur en onderwijs van elkaar. Deze samenwerking leidt tot een betere afstemming in de doorgaande lijn van talentontwikkeling. Een doorverwijzing vanuit school naar buitenschoolse aanbieders van kunst en cultuur is van groot belang.

De volgende culturele instellingen doen mee:

MAASTRICHT
Opera Zuid
Lumière Cinema
philharmonie zuidnederland
Het Laagland
Bonnefantenmuseum
Centre Céramique
Natuurhistorisch Museum Maastricht
Sally Dansgezelschap Maastricht
Kunsteducatie Het Brede Spoor
Nederlandse Dansdagen
Limburgse Koorschool
Marres
Fotomuseum aan het Vrijthof

HEUVELLAND
Buitencentrum Moerveld
Fluweelengrot Valkenburg
Kasteelruïne Valkenburg
Openluchttheater Valkenburg
Museum het Ursulinenconvent
Kunstdagen Wittem- Kloosterbibliotheek
Bibliotheek Meerssen

Coaching

We willen dat alle ouders betrokken raken en blijven op de talent-ontwikkeling van hun kind. Ouders beseffen al lang dat sporten gezond is voor geest en lichaam. Wij willen dat ouders beseffen dat actieve deelname aan cultuur eveneens gezond is voor geest en lichaam en dat talenten in harmonie ontwikkeld kunnen worden met vaardigheden als lezen, schrijven, enzovoorts. De Cultuurcoach helpt kinderen en hun ouders bij het vinden van een geschikte plek om het ontdekte talent verder te ontwikkelen. Een belangrijke voorwaarde is dan ook dat de cultuur-aanbieders goed kunnen aansluiten bij de naar boven gehaalde behoeften van de kinderen.

Ouderbetrokkenheid

Buitenschools ontwikkelen

Na schooltijd kunnen kinderen de talenten die ze ontdekt hebben verder ontwikkelen en verdiepen. Binnen deze activiteiten wordt een sterke link gelegd met de culturele omgeving. Aan de kunstaanbieders wordt gevraagd een laagdrempelig, betaalbaar aanbod te ontwikkelen, dat aansluit op het binnenschoolse programma en bij voorkeur op school gegeven kan worden.

talentontwikkeling na schooltijd